1.
Devět skal
836.3 m n.m.
49°40'14" 16°01'55" 
Vrcholová kniha
23.06.2022
10:10:50
Je to úžasné
Erlebach Libor
16.06.2022
12:21:18
Navštívené 15.6.
Šárka
22.05.2022
22:05:18
Nikde nikdo, krása.
Radovan